Tin tức
Trang chủ Tin Tức  Tin trong nghành
     
Kho dự trữ LME ngày 17/12/2014

Những thay đổi mới nhất trong kho dự trữ LME là: đồng giảm 475 tấn, thiếc, chì không đổi, kẽm giảm 2175 tấn, nhôm giảm 10350 tấn, nickel tăng 1680 tấn, nasaa tăng 80 tấn, hợp kim nhôm giảm 20 tấn, thép thanh, coban, molyphden không đổi.

Trúc Mai 

     

 

Thăm dò Ý kiến
Theo bản các sản phẩm của chung tôi như thế nào


 
Các khảo sát khác: