Sản phẩm
Trang chủ Sản Phẩm  Dây đồng, dây USTC   Dây đồng trần 0,12-2,0 mm
Dây đồng trần 0,12-2,0 mm

(Ảnh toàn kích thước)

  • Kích thước: đường kính dây 0,12 - 2,0 mm
  • Hàm lượng:99,97 - 99,99%
  • Được sản xuất từ dây đồng 2,6 mm hoặc 8mm

 
  • Kích thước: đường kính dây 0,12 - 2,0 mm
  • Hàm lượng:99,97 - 99,99%
  • Được sản xuất từ dây đồng 2,6 mm hoặc 8mm

 

Thăm dò Ý kiến
Theo bản các sản phẩm của chung tôi như thế nào


 
Các khảo sát khác: