Sản phẩm
Trang chủ Sản Phẩm  Dây đồng, dây USTC   Dây Đồng trần 2.6mm
Dây Đồng trần 2.6mm

(Ảnh toàn kích thước)

  • Kích thước: Đường kính dây 2.6mm
  • Hàm lượng: Min 99,97 - 99,99%
  • Công dụng: là nguyên liệu để sản xuất dây cáp điện, dây điện từ

 
  • Được sản xuất từ đồng Cathode, là nguyên liệu để sản xuất dây cáp điện, dây điện từ

 

Thăm dò Ý kiến
Theo bản các sản phẩm của chung tôi như thế nào


 
Các khảo sát khác: