Sản phẩm
Trang chủ Sản Phẩm  Dây đồng, dây USTC   Dây Đồng trần 8mm
 Dây Đồng trần 8mm

(Ảnh toàn kích thước)

  • Kích thước: đường kính 8mm
  • Hàm lượng: 99,97 - 99,99%
  • Công dụng: là nguyên liệu sản xuất ra các loại dây đồng có kích cỡ nhỏ hơn.

 
  • Được sản xuất từ đồng Cathode, là nguyên liệu sản xuất ra các loại dây đồng có kích cỡ nhỏ hơn.

 

Thăm dò Ý kiến
Theo bản các sản phẩm của chung tôi như thế nào


 
Các khảo sát khác: