Sản phẩm
Trang chủ Sản Phẩm  Đồng tấm cathodes   Đồng tấm

Chất lượng: Loại A, hàm lượng Cu > 99,99 %
Nhãn hiệu : OLYDA - Sterlite - Nikko ONSAN - PASAR, MCM /p>

Xuất xứ : Úc - Hàn Quốc - Chi Lê - Châu phi

Công dụng sản phẩm: sử dụng cho mọi sản phẩm liên quan đến đồng cao cấp, bao gồm các loại dây và cáp điện

 

Xuất xứ : Úc - Hàn Quốc - Chi Lê - Châu phi

Công dụng sản phẩm: sử dụng cho mọi sản phẩm liên quan đến đồng cao cấp, bao gồm các loại dây và cáp điện


 

Thăm dò Ý kiến
Theo bản các sản phẩm của chung tôi như thế nào


 
Các khảo sát khác: