Sản phẩm
Trang chủ Sản Phẩm  Thép Silic   Thép Silic sử dụng cho động cơ điện, máy biến thế

Commodity: Silicon Coil steel / Thép silic cuộn hàng loại 1 có định hướng, không định hướng

Size: 0.5 x 1,000~1250mm x Coil.

Q'ty/Số lượng: (contact).

Origin/Xuất xứ: Posco (Hàn Quốc), JFE (Nhật), CSC (Taiwan)   

Delivery/Giao hàng: tai kho người mua phạm vi TP.HCM. TP Hà nội

Chất lượng hàng loại 1

Ký hiệu: 50A1300, 50A1000, H1300, H1000, JN1300, JN1000


 

Thăm dò Ý kiến
Theo bản các sản phẩm của chung tôi như thế nào


 
Các khảo sát khác: