Sản phẩm
Trang chủ Sản Phẩm  Dây điện từ WooJung   Dây điện từ 2 UEW ( Polyurethane)
Dây điện từ 2 UEW ( Polyurethane)

(Ảnh toàn kích thước)

  • Cấp chịu nhiệt: F - 130 độ C
  • Sử dụng: Quấn môtơ, biến thế ...

Chi tiết sản phẩm:

Bảng thông số dây điện từ 2UEW (Polyurethane)
Cấp chịu nhiệt: F-1300C
Lớp tráng men cách điện loại mỏng
Kích cỡ
Điện áp thử
 nhỏ nhất
Điện trở
ruột dẫn
 một chiều
lớn nhất
Độ dãn dài
nhỏ nhất
Ruột dẫn
Chiều dày
 cách điện
ĐK. Ngoài
 lớn nhất
Đường kính
Dung sai
mm
mm
mm
mm
V
Ohm/km(200C)
%
0.020
+0.002
0.003
0.03
100
69850
3.0
0.025
0.037
120
42780
5.0
0.03
0.044
150
28870
0.04
0.056
200
15670
7.0
0.05
+0.003
0.004
0.069
950
10240
10.0
0.06
0.081
6966
0.07
0.091
4990
0.08
0.005
0.103
1100
3778
0.09
0.113
2959
0.1
0.125
2381
15.0
0.11
0.135
1957
0.12
0.006
0.147
1300
1636
0.13
0.157
1389
0.14
0.167
1193
0.15
0.177
1037
0.16
0.007
0.189
908.8
0.17
0.199
803.2
0.18
0.008
0.211
1600
715
0.19
0.221
640.6
0.2
0.231
577.2
0.21
0.241
522.8
0.22
+0.004
0.252
480.1
0.23
0.009
0.264
438.6
0.24
0.274
402.2
0.25
0.284
370.2
0.26
0.294
341.8
0.27
0.304
316.6
0.28
0.314
294.1
0.29
0.324
273.9
20.0
0.30
+0.005
0.01
0.337
2000
254
0.32
0.357
222.8
0.35
0.387
185.7
0.37
0.407
165.9
0.40
0.011
0.439
141.7
0.45
+0.006
0.49
112.1
0.50
0.012
0.542
2150
89.95
0.55
0.592
74.18
0.60
+0.008
0.644
62.64
0.65
0.694
53.26
0.70
0.013
0.746
15.84
0.75
0.014
0.798
2400
39.87
25.0
0.80
+0.010
0.015
0.852
35.17
0.85
0.904
31.11
0.90
0.016
0.956
27.71
0.95
0.017
1.008
24.84
1.00
+0.012
1.062
22.4

 


 

Thăm dò Ý kiến
Theo bản các sản phẩm của chung tôi như thế nào


 
Các khảo sát khác: