Sản phẩm
Trang chủ Sản Phẩm  Dây điện từ WooJung   Dây điện từ_chịu nhiệt 130 độ

DÂY ĐIỆN TỪ

+ Tiêu chuẩn áp dụng: JIS C 3202 - 1994

+ Chủng loại men: Polyurethane (UEW); Polyester (PEW); Polyesterimide (EIW)

+ Cấp chịu nhiệt: 1050C; 1300C; 1550C; 1800C hoặc cao hơn.

+ Phạm vi đường kính: 0,02 ÷ 3,2 mm

+ Cấp: 0, 1, 2, 3


 

Thăm dò Ý kiến
Theo bản các sản phẩm của chung tôi như thế nào


 
Các khảo sát khác: